Sme reálni programátori, snažíme sa robiť si robotu čo najlepšie ako vieme.

Preto používame technológie, ktoré nám to spríjemňujú. Väčšinu veci vyvýjame v PHP (produkčne bežíme na 7mičke), najobľúbenejší framework väčšiny programátorov je Nette, ale máme aplikácie v iných frameworkroch (Laravel, Symfony) a iných jazykoch (Ruby, Nodejs).

Snažíme sa držať veci čo najjednoduchšie a snažíme sa neopakovať - programovať 1 vec len 1x. Programujeme čo najmenšie aplikácie a služby a pridanú hodnotu sa snažíme dosiahnuť ich spájaním.

Čo sa týka iných technológii, používame MySQL, PostgreSQL, Elastic, InfluxDb, Redis, Rabbitmq, nginx a kopu dalších :-)

Produkčné servery, ale aj lokálne virtuály si provisionujeme cez Ansible. Všetko verzionujeme cez Git a navzájom si kontrolujeme kód cez merge requesty. Niektorí sa snažia programovať TDD štýlom, ale nevynucujeme a nenútime nikoho do technik, ktoré používať nechce. Operačný systém, IDE, editor si musí zvoliť programátor, tak aby sa cítil čo najproduktívnejšie v čom mu radi pomôžeme.

Nikto učený z neba nespadol, preto si nelám hlavu ak niektoré technológie nepoznáš. Radi ta to naučíme.


eFabrica, a.s.

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, číslo: 5931/B

Fakturačná adresa

Brečtanová 1
831 01 Bratislava

IČO: 46430172
IČ DPH: SK 2820007520

Sídlo spoločnosti

Trnavská cesta 57
821 04 Bratislava

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
2920898035 / 1100
IBAN SK61 1100 0000 0029 2089 8035